Browse and Download

№ 93, 2022

DOI: https://doi.org/10.31073/acss93
Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГАIssue # / Випуск №

Pages / Сторінки


Google: Yahoo: MSN:


93

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852
Contact us / Контакти
ЗМІСТ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ

Скрильник Є. В., Пузняк О. М., Кутова А. М., Артем’єва К. С., Москаленко В. П. Трансформація гумусових речовин дерново-підзолистого ґрунту за тривалого внесення добрив (4-11)
Пліско І. В., Моргун Д. О., Романчук К. Ю. До питання про використання мікробіологічних показників в оцінці якості ґрунту (12-23)
Ахатов А., Буриев С. С., Нурматова В. Б. Фосфор коричневых почв горных пастбищ Узбекистана (24-32)

МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ

Чорний С. Г., Ісаєва В. В. Просторово-часова трансформація якості поливних вод на Південнобузькій та Кам’янській зрошувальних системах (33-42)
Трофименко П. І., Зацерковний В. І., Зобнів І. С., Трофименко Н. В., Сябрук О. П., Забалуєв В. О. Дистанційне визначення величини фотосинтетичного стоку органічного вуглецю (Ph) в агроценозі пшениці озимої залежно від строкатості ґрунтового покриву (43-53)

СТАЛИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДОБРИВ

Ревтьє-Уварова А. В. Концептуальні положення сталого менеджменту добрив в Україні (54-63)
Малярчук М. П., Малярчук А. С., Томницький А. В. Баланс гумусу і поживний режим зрошуваного ґрунту за різних систем основного обробітку та удобрення (64-71)