Browse and Download

№ 90, 2020

DOI: https://doi.org/10.31073/acss90
Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГАIssue # / Випуск №

Pages / Сторінки


Google: Yahoo: MSN:


90

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852
Contact us / Контакти
ЗМІСТ

ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТІВ

Дегтярьов В В, Чекар О. Ю. Зв’язок показників гумусового стану та рухомості важких металів у чорноземах (4-12)
Попірний М. А., Сябрук О. П., Акімова Р. В., Шевченко М .В. Новітні інтегративні методи дослідження стабілізації органічного вуглецю за різного обробітку ґрунту (13-28)
Круглов О. В. Магнітометрія ґрунтів у діагностуванні деградаційних процесів (29-35)
Черлінка В. Р., Дмитрук Ю. М., Бодян Ю.Г. Вплив джерел ЦМР на якісні показники предикативних карт грунтового покриву (36-46)

ГРУНТОВЕ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Христенко А. О. Теоретичні проблеми методології балансової оцінки кругообігу макроелементів живлення в системі «добрива-ґрунт-рослина» (47-56)
Гладкіх Є. Ю. Ефективність комбінування добрив із стресопротекторами та регуляторами росту для послаблення впливу абіотичних стресів на рослини (57-64)

ГРУНТ І ПЕСТИЦИДИ

Найдьонова О. Є. Динаміка чисельності мікрофлори і біохімічної активності чорнозему типового за застосування комплексу пестицидів (65-75)
Тохтарь К. І., Гаврилюк Ю. В. Чи можливе безпечне використання пестицидів? (76-85

РОБОТИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Хохрякова А. І. Особливості будови профілю ґрунтів у межах міста Одеси (86-90)