Browse and Download

№ 94, 2023

DOI: https://doi.org/10.31073/acss94
Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГАIssue # / Випуск №

Pages / Сторінки


Google: Yahoo: MSN:


94

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852
Contact us / Контакти
ЗМІСТ

ҐРУНТОВЕ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Мірошниченко М. М., Гладкіх Є. Ю., Смиченко В. М., Войтович О. М. Позитивний вплив глибокого внесення добрив на їх агрономічну ефективність та урожайність сої і соняшнику на чорноземі (4-14)
Христенко А. О. Розрахунковий метод визначення рівня забезпеченості рослин макроелементами живлення (15-21)
Заришняк А. С., Лісовий М. В., Ніконенко В. М., Сліденко О. І. Вплив тривалого внесення добрив на агрохімічні показники чорнозему типового та якість зерна пшениці озимої (22-29)

ЯКІСТЬ ҐРУНТІВ І МОНІТОРИНГ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Носоненко О. А., Захарова М. А., Афанасьєв Ю. О. Морфолого-генетична та агрономічна характеристика контрастних за засоленням ґрунтів солонцевого комплексу Приорілля (30-38)
Погромська Я. А. Динаміка гетерогенності агрофізичної якості чорнозему звичайного у межах сільськогосподарського поля (39-53)

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Лебедь В. В. Досвід найвідоміших ґрунтових інформаційних систем світу. Аналітичний огляд (54-61)