Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Вип. 84. Харків: ННЦ ІГА. 2015. С. 35-48


©2015, Русєва С., Розлога Ю., Лунгу М., Вінтіла Р., Лактіонова T.

Рисунки та Таблиці / Рисунки и таблицы
84-5-fig1

84


Контакти / Контакты
УДК 631.4
Бази даних грунтів Болгарії, Молдови, Румунії й України та їх участь у розвитку європейського грунтового інформаційного простору
Русєва С.1, Розлога Ю.2, Лунгу М.2, Вінтіла Р.3, Лактіонова T.4 *
1Інститут грунтознавства, агротехнології та захисту рослин імені Н. Пушкарьова, Болгарія, Софія (svetlarousseva@gmail.com)
2Iнститут грунтознавства, агрохімії та охорони грунтів імені Н. Дімо, Moлдова, Кишинів (iu-rozloga@yahoo.com)
3Національний науково-дослідний інститут грунтознавства, агрохімії та навколишнього середовища (ICPA), Румунія, Бухарест (rvi@icpa.ro)
4Національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», Україна, Харків (tnlaktionova@ukr.net)
*E-mail: Corresponding author: tnlaktionova@ukr.net


Ключевые слова: база даних, грунт, класифікація грунтів, властивості, карта

Резюме.